खाली पद

हामीसँग सामेल हुनुहोस्
माफ गर्नुहोस् अहिले हाम्रो सहकारीमा कुनै खाली स्थान उपलब्ध छैन। यदि कुनै पनि प्रकारको पद खाली भयको अवस्थामा हामी हाम्रो सामाजिक साइटहरूमा सूचना दिन्छौं। हाम्रो साइट भ्रमण गर्नुभएकोमा धन्यबाद। अधिक जानकारी को लागी हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो इमेल:tewacooperative @gmail.com,फोन नम्बेर:०१-५२५०२१४०,०१-५२५०७४२