संस्थाको सम्पर्क

टेवा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.
हात्तिवन , ललितपुर, वाग्मती प्रदेश
Phone: ०१-५९११७४२,५९१५२१०
email: tewacooperative@gmail.com
Fax: +977-1-123456

Office Hours
Sunday To Thursday
8:00 AM to 5:00 PM
Friday
8:00 AM to 4:00 PM